Alternative flash content

Requirements

Warto Wiedzieć

Niedojrzałość do podjęcia i wypełniania obowiązków małżeńskich

Kancelarię odwiedził pan Robert i zapytał o możliwość rozwodu kościelnego w jego przypadku. Wyjaśniono mu, iż w Kościele nie ma rozwodów, ani unieważnienia małżeństwa. W dalszej części adwokat kościelny przeszedł do ustalenia przebiegu znajomości przedślubnej,

Więcej…

Psychiczna niedojrzałość

Do kancelarii zgłosiła się pani Anna z pytaniem czy w jej przypadku możliwe jest unieważnienie małżeństwa. Na wstępie adwokat kościelny wyjaśnił, iż w nomenklaturze kościelnej nie istnieje rozwód kościelny, ani unieważnienie małżeństwa, możemy jedynie mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Klientka przedstawiła następującą historię.

Więcej…

Brak gotowości do zawarcia związku małżeńskiego

Krystyna pochodziła z przeciętnej katolickiej rodziny, rodzice pozostawali 30 lat w związku małżeńskim, będąc przykładem cnót, dobrymi małżonkami i rodzicami. Środowisko rodzinne Krystyny cechowało się harmonią – nie występowały żadne anomalia

Więcej…

Rekomendacje

Dzięki swojej pracy, poważnej postawie wobec Kościoła i wiary i osiągnięciom naukowym uzyskali rekomendację oraz zatwierdzenie:

  • J.E. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przy Metropolitarnym Sądzie Duchownym w Poznaniu
  • J.E. Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przy Sądzie Biskupim w Kaliszu

Skany dokumentów potwierdzających nasze kwalifikacje: