Alternative flash content

Requirements

Warto Wiedzieć

Niedojrzałość do podjęcia i wypełniania obowiązków małżeńskich

Kancelarię odwiedził pan Robert i zapytał o możliwość rozwodu kościelnego w jego przypadku. Wyjaśniono mu, iż w Kościele nie ma rozwodów, ani unieważnienia małżeństwa. W dalszej części adwokat kościelny przeszedł do ustalenia przebiegu znajomości przedślubnej,

Więcej…

Psychiczna niedojrzałość

Do kancelarii zgłosiła się pani Anna z pytaniem czy w jej przypadku możliwe jest unieważnienie małżeństwa. Na wstępie adwokat kościelny wyjaśnił, iż w nomenklaturze kościelnej nie istnieje rozwód kościelny, ani unieważnienie małżeństwa, możemy jedynie mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Klientka przedstawiła następującą historię.

Więcej…

Brak gotowości do zawarcia związku małżeńskiego

Krystyna pochodziła z przeciętnej katolickiej rodziny, rodzice pozostawali 30 lat w związku małżeńskim, będąc przykładem cnót, dobrymi małżonkami i rodzicami. Środowisko rodzinne Krystyny cechowało się harmonią – nie występowały żadne anomalia

Więcej…

Wykluczenie potomstwa

Historia małżeństwa.

Historia Pawła i Haliny rozpoczyna się w roku 1995. Początkowo spotkania miały charakter koleżeński. Strony spotykały się stosunkowo rzadko, ale później coraz częściej z racji wspólnej pasji – karate.  Z czasem przypadli sobie do gustu, byli za sobą i darzyli się uczuciem miłości i sympatii. Znajomość przedślubna trwała około pięciu lat. W tym czasie Paweł i Halina, ze względów religijnych i wyznawanych wartości, nie podjęli ze sobą współżycia seksualnego.

Czytaj więcej...

Uzyskanie tytułu nieważności

Do uzyskania pozytywnego wyroku potrzebne jest stwierdzenie istnienia tzw. przeszkód kanonicznych. Prawo kanoniczne ściśle definiuje wszystkie możliwe przeszkody. Mogą one stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa...

Czytaj więcej...

Proces uniważnienia ślubu kościelnego i jego etapy

„Unieważnienie ślubu kościelnego ” i „rozwód kościelny ” są terminami używanymi jedynie potocznie. Nie odzwierciedlają dobrze meritum procesu...

Czytaj więcej...