Alternative flash content

Requirements

Warto Wiedzieć

Niedojrzałość do podjęcia i wypełniania obowiązków małżeńskich

Kancelarię odwiedził pan Robert i zapytał o możliwość rozwodu kościelnego w jego przypadku. Wyjaśniono mu, iż w Kościele nie ma rozwodów, ani unieważnienia małżeństwa. W dalszej części adwokat kościelny przeszedł do ustalenia przebiegu znajomości przedślubnej,

Więcej…

Psychiczna niedojrzałość

Do kancelarii zgłosiła się pani Anna z pytaniem czy w jej przypadku możliwe jest unieważnienie małżeństwa. Na wstępie adwokat kościelny wyjaśnił, iż w nomenklaturze kościelnej nie istnieje rozwód kościelny, ani unieważnienie małżeństwa, możemy jedynie mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Klientka przedstawiła następującą historię.

Więcej…

Brak gotowości do zawarcia związku małżeńskiego

Krystyna pochodziła z przeciętnej katolickiej rodziny, rodzice pozostawali 30 lat w związku małżeńskim, będąc przykładem cnót, dobrymi małżonkami i rodzicami. Środowisko rodzinne Krystyny cechowało się harmonią – nie występowały żadne anomalia

Więcej…

Zakres usług

Oferta podstawowa obejmuje:

 • Konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu,
 • Pomoc w doborze materiałów dowodowych,
 • Reprezentacja strony powodowej i pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed sądem kościelnym,
 • Sporządzanie pism procesowych
  • skargi powodowej,
  • odpowiedzi na skargę powodową,
  • odpowiedzi na uwagi przedwyrokowe,
  • apelacji do II instancji oraz do Roty Rzymskiej
  • i inne
 • spotkania z ewentualnymi świadkami w celu zapoznania ich ze strukturą sądu i tokiem przesłuchań w sądzie biskupim,
 • inne porady prawne kanoniczne dotyczące np. Sakramentów,

Oferta dodatkowa obejmuje:

 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego - uświadamianie stronom ich praw i sytuacji prawnej i możliwości procesowych.
 • redagowanie pism procesowych,
 • redagowanie pism, podań i innych dokumentów zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Zasięg naszej działalności

Kancelaria Kanoniczna Primus kieruje swoje usługi w szczególności do osób z terenu diecezji poznańskiej i kaliskiej, jednakże możliwa jest współpraca z osobami z terenu całej Polski. Adwokaci Kancelarii mocą każdorazowego zatwierdzenia przez odpowiednie władze kościelne mogą zastępować strony w Sądach Biskupich w całej Polsce.

 • Możliwe jest świadczenie usług w języku angielskim
 • Dostosujemy ceny do możliwości klienta
 • Konsultacje internetowe, mailowe i telefoniczne
 • Elastyczność pracy, w pilnych i ważnych sprawach także w dni wolne