Alternative flash content

Requirements

Warto Wiedzieć

Niedojrzałość do podjęcia i wypełniania obowiązków małżeńskich

Kancelarię odwiedził pan Robert i zapytał o możliwość rozwodu kościelnego w jego przypadku. Wyjaśniono mu, iż w Kościele nie ma rozwodów, ani unieważnienia małżeństwa. W dalszej części adwokat kościelny przeszedł do ustalenia przebiegu znajomości przedślubnej,

Więcej…

Psychiczna niedojrzałość

Do kancelarii zgłosiła się pani Anna z pytaniem czy w jej przypadku możliwe jest unieważnienie małżeństwa. Na wstępie adwokat kościelny wyjaśnił, iż w nomenklaturze kościelnej nie istnieje rozwód kościelny, ani unieważnienie małżeństwa, możemy jedynie mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Klientka przedstawiła następującą historię.

Więcej…

Brak gotowości do zawarcia związku małżeńskiego

Krystyna pochodziła z przeciętnej katolickiej rodziny, rodzice pozostawali 30 lat w związku małżeńskim, będąc przykładem cnót, dobrymi małżonkami i rodzicami. Środowisko rodzinne Krystyny cechowało się harmonią – nie występowały żadne anomalia

Więcej…

Zespół

Prawnicy Kancelarii Kanonicznej "Primus" byli prekursorami poradnictwa w sprawach o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego w Wielkopolsce.

Jako pierwsze świeckie osoby w Archidiecezji Poznańskiej udzielali bezpłatnych porad prawnych i z sukcesami nadal prowadzą działalność z zakresu pomocy prawnej w dziedzinie prawa kanonicznego jako adwokaci kościelni.

Fachowa wiedza, ukoronowana dyplomem Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, wzbogacona licznymi kursami z wielu pokrewnych dziedzin, gwarantuje rzeczowe podejście do spraw, fachowe doradztwo oraz najwyższe kompetencje w dopełnieniu wszystkich formalności procesowych.

Dobrze pojęta służba oznacza dla nas zaangażowanie i dyskrecję w podejmowanych przez nas czynnościach, dlatego mogą Państwo w pełni zdać się na nas w każdej powierzonej nam sprawie. Kompleksowo i profesjonalnie zajmiemy się nią, by pomóc w odzyskaniu pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

Karolina M. Błaszków Nowak

Pełni zadania adwokata kościelnego przy Trybunale Metropolitarnym Archidiecezji Poznańskiej, także adwokat kościelny przy Sądzie Biskupim w Kaliszu.

 

Studia i edukacja

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. 

Ukończyła studia z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. 

Adwokat Karolina Błaszków Nowak jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

 

  • Rafał Nowak

Pełni zadania adwokata kościelnego przy Trybunale Metropolitarnym Archidiecezji Poznańskiej, także adwokat kościelny przy Sądzie Biskupim w Kaliszu.

 

Studia i edukacja 

Absolwent Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Obecnie kontynuuje rozwój naukowy i pogłębia wiedzę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich organizowanych na WPK

 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Adwokat Rafał Nowak jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 

Uczestnik licznych konferencji I sympozjów organizowanych w kraju I zagranicą.